PRS-commissie KBs De Heeswijk en KBs De Howiblo

KBs De Heeswijk en KBs De Howiblo hebben sinds begin dit schooljaar een gezamenlijke commissie die zich bezig houdt met de sponsoring en alles wat met PR te maken heeft. Ouders van beide scholen hebben zitting in deze commissie. Tevens neemt van elke school een teamlid deel en zijn de ouderverenigingen vertegenwoordigd.

De PRS-commissie zorgt voor extra financiële middelen die de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen ten goede komen. Deze extra financiële middelen zijn bedoeld voor additionele materialen voor de kinderen (b.v. uitbreiden c.q. vernieuwen van de bibliotheek, aanvullingen voor ICT, speeltoestellen, geluidsinstallaties, muziekinstrumenten e.d.) en niet voor de primaire onderwijstaken.

Dit schooljaar worden wederom middelen verworven met (logo)advertenties op de school websites, logo-advertenties in de beide nieuwsbrieven (Heeswijknieuws en Bijdehandje), diverse donaties en door speciale acties.