Hoofdluis

Hoofdluis...het komt op elke school voor. Het is niets om je voor te schamen.
Het is wel belangrijk om er iets aan te doen!
Wij willen in samenwerking met alle ouders en de school:
·hoofdluis vroegtijdig  signaleren
·wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen
·hoofdluis effectief bestrijden
Algemeen:
·ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de hygiëne van hun kind
·de werkgroep hulpouders hoofdluisbestrijding werkt onder leiding van een
coördinator. Zij is het aanspreek- en contactpunt voor leerkrachten en ouders.
Plan van aanpak:
1.Melding van hoofdluis: de ouder meldt aan leerkracht indien bij het kind
hoofdluis is gesignaleerd.
 2.Informatie naar de ouders: de school brengt de ouders van alle kinderen 
schriftelijk op de hoogte.
3. Controle door ouders: de ouders controleren de kinderen thuis op hoofdluis
 en koppelen terug naar school indien deze is gesignaleerd.
4.Hoofdluiscontrole op school: de hoofdluiscontroles worden in de week na elke
vakantie uitgevoerd. De data staan in de schoolkalender.
De controle wordt uitgevoerd door de hulpouders hoofdluisbestrijding
Er wordt op de hoofdhuid achter de oren, in de nek en onder de pony
gecontroleerd.
Indien bij een hoofdluiscontrole blijkt dat een kind hoofdluis heeft zal door
de directie contact opgenomen worden met de ouders om het kind zo
spoedig mogelijk op te halen en te laten behandelen.
Dit om verdere verspreiding tegen te gaan.
5. Nacontrole: Indien bij de hoofdluiscontrole bij kinderen hoofdluis
worden aangetroffen zal er na twee weken een nacontrole uitgevoerd worden.
Bij deze nacontrole worden alle kinderen van die groep opnieuw gecontroleerd.
Blijkt de besmetting steeds bij een bepaald kind vandaan te komen dan worden
de controles op school verder uitgebreid. Dat kan varieren van maandelijks tot
dagelijks.
Er kan ook een beroep gedaan worden op de sociaal verpleegkundige van de GGD
 die met betreffende ouders een gesprek aangaat en ondersteuning geeft
 om het hoofdluisprobleem om te lossen