Hoofdluis

Hoofdluis…het komt op elke school voor. Het is niets om je voor te schamen. Het is wel belangrijk om er iets aan te doen! Wij willen in samenwerking met alle ouders en de school:

  • hoofdluis vroegtijdig signaleren
  • wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen
  • hoofdluis effectief bestrijden

Algemeen:

  • ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de hygiëne van hun kind
  • de werkgroep hulpouders hoofdluisbestrijding werkt onder leiding van een coördinator. Zij is het aanspreek- en contactpunt voor leerkrachten en ouders.

Plan van aanpak:

  1. Melding van hoofdluis: de ouder meldt aan leerkracht indien bij het kind hoofdluis is gesignaleerd.
  2. Informatie naar de ouders: de school brengt de ouders van alle kinderen uit de betreffende groep schriftelijk op de hoogte.
  3. Controle door ouders: de ouders controleren de kinderen thuis op hoofd luis en koppelen terug naar school indien deze is gesignaleerd.
  4. Hoofdluiscontrole op school: de hoofdluiscontroles worden in de week na elke vakantie uitgevoerd. De data staan in de schoolkalender. De controle wordt uitgevoerd door de hulpouders hoofdluisbestrijding Er wordt op de hoofdhuid achter de oren, in de nek en onder de pony gecontroleerd. Indien bij een hoofdluiscontrole blijkt dat een kind hoofdluis heeft zal door de directie contact opgenomen worden met de ouders met het dringende verzoek het kind zo spoedig mogelijk op te halen en te behandelen.
  5. Nacontrole: Indien bij de hoofdluiscontrole bij een kind hoofdluis wordt aangetroffen, zullen er nacontroles uitgevoerd worden bij het desbetreffende kind. Dit gebeurt om de dag, totdat er geen luizen en/of neten meer aangetroffen worden. Het kind dient de (lange) haren vast te dragen in bijvoorbeeld een staart of vlecht.

Blijkt de besmetting steeds bij een bepaald kind vandaan te komen dan worden de controles op school verder uitgebreid. Dat kan variëren van maandelijks tot dagelijks. Er kan ook een beroep gedaan worden op de sociaal verpleegkundige van de GGD die met betreffende ouders een gesprek aangaat en ondersteuning geeft om het hoofdluisprobleem om te lossen