Ondersteunend personeel

Op onze school werkt één intern begeleidster: Maike Mossel

Naast haar taak in het zorgteam stuurt zij ook de leerlingenzorg aan.
Zij is bereikbaar onder : m.mossel@heeswijkschool.nl

Sonia Martinez en Ietsia van der Tol zijn onze onderwijsassistenten. Zij ondersteunen het onderwijs in  verschillende groepen.

Zij zijn bereikbaar onder : s.martinez@heeswijkschool.nl en i.vd.tol@heeswijkschool.nl