Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4

November
Eind oktober zijn er gekleurde vakken op het schoolplein geverfd. Op dinsdag 7 november kwam iemand uitleg geven over de speelkist die hoort bij de gekleurde vakken. Ieder gekleurd vak staat voor ander soort activiteiten. Het rode vak is bijvoorbeeld voor soloactiviteiten en het blauwe vak voor 'samen'. In de speelkist zitten verschillende spullen voor in de vakken. Op woensdag 8 november was het dan zover.... de kinderen mochten voor het eerst met de spullen uit de speelkist gaan spelen. Alle kinderen waren superenthousiast en hebben met veel plezier op het plein gespeeld. Na het buitenspelen kreeg ik vol verbazing de vraag: ''mogen we echt iedere dag met spullen uit de kist?'' Ja zeker!
De kist wordt om de zoveel tijd omgewisseld zodat de kinderen telkens nieuwe spullen hebben om mee te spelen op het plein. Na de kerstvakantie wordt de eerste kist omgewisseld voor een nieuwe kist.

Na de herstvakantie hebben de kinderen aan elkaar verteld wat zij hebben gedaan door middel van de coöperatieve werkvorm: 'zoek iemand die'.


Oktober
Op vrijdag 13 oktober waren alle kinderen van groep 4 'gruwelijk eng' verkleed naar school gekomen.
Dit in teken van de afsluiting van de kinderboekenweek.
De kinderen van groep 4 hebben een zombiedans opgetreden voor andere groepen van de school.
Dit was echt gruwelijk eng en de kinderen hebben het erg goed gedaan!

 

Na het schoolzwemmen in de maand september zijn we in oktober overgegaan naar gymlessen op de dinsdagmiddag.
Afgelopen week hebben de kinderen tijdens de gymles goed leren samenwerken. We hebben namelijk het ''chagerijnenspel'' gespeeld. De kinderen werden in drie teams ingedeeld en moesten zonder de grond te raken en zonder te praten met elkaar spullen naar de overkant van de gymzaal brengen. Ondertussen kwamen de kinderen langs allerlei hindernissen. Het niet praten tijdens het samenwerken maakte het lastig, maar de kinderen deden het supergoed. Er werd goed naar elkaar gekeken. Vooraf deden we leuke estafettevormen om op te warmen.

    

Tijdens de lessen maken we gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen. De kinderen leren met én van elkaar.
Bij taal leren de kinderen bij ieder thema nieuwe woorden. Na het leren van de woorden spelen we 'mix en koppel'. Hierbij krijgt ieder kind een kaartje met daarop óf een woord óf een betekenis. De kinderen zoeken het juiste maatje.

   

September
Er is al erg goed en hard gewerkt in groep 4.
Afgelopen weken zijn we met rekenen bezig geweest met het herhalen van de verliefde harten, tweelingsommen, verdwijnsommen en de bijna- verdwijnsommen. Daarnaast zijn we ook bezig geweest met splitsen, de getallenlijn t/m 100, blokkenbouwsels, plattegronden en figuren.

 
De kinderen zijn bezig met het maken van blokkenbouwsels die zij moeten koppelen aan de juiste plattegrond.

Daarnaast hebben we ook al veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele kant. De kinderen hebben in de kring verteld over hun positieve eigenschappen met behulp van onderstaande kaartjes.
Ook hebben de kinderen geleerd hoe je complimenten aan elkaar kunt geven. Iedere dinsdag tijdens de SEO-les is er één 'kind van de dag'. 
Dit kind krijgt deze dag van ieder klasgenootje een compliment. Er hangt dan een poster in de klas waar iedere leerling zijn/haar compliment voor het 'kind van de dag' op kan schrijven.  

 

------

Na zes weken vakantie is het schooljaar 2017-2018 van start gegaan...
De eerste dagen waren even spannend... een nieuwe juf, een nieuwe klas en veel nieuwe vakken.
Maar na deze dagen waren de meeste kinderen al snel gewend...
Dit schooljaar bestaat groep 4 uit 21 kinderen. Juf Joyce werkt van maandag tot en met vrijdag in deze groep.
Belangrijke vakken dit schooljaar zijn: rekenen, taal, spelling, schrijven en estafette lezen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele vaardigheden. Met de toppers van groep 4 gaan we er een heel gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Bekijk regelmatig deze groepspagina voor de laatste updates en foto's van verschillende activiteiten!

 

 

 


Leerkracht:

Joyce Vergeer

Stuur een e-mail
Joyce Vergeer

Laatste klassennieuws

Geen nieuwsberichten